مشاوره تلفنی

کاربران گرامی می توانند با شماره گیری شماره مرکز نجات رایانه از سراسر کشور با این مرکز تماس گرفته و مکالمه نمایند و تمامی مشکلات رایانه ای و سخت افزار ،نرم افزار،